Riksmekleren logo

Meny

2023-017

År: 2023     Arkivkode: 314

Flyteknikeroverenskomsten 279

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flyteknikerorganisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. juni 2023

Forbud nedlagt/sendt:

15. juni 2023

Plassoppsigelse antall:

Fra 13. juni 2023

397 medlemmer

Resultat
Plassoppsigelsen ble trukket før mekling

Sist oppdatert: 4. juli 2023 kl. 10:40

Saken ble opprettet: 4. juli 2023 kl. 10:34

Gå tilbake til rikssaker