Riksmekleren logo

Meny

2023-019

År: 2023     Arkivkode: 316

SAFE - Reach Subsea AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Reach Subsea AS

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

3. juli 2023

Forbud nedlagt/sendt:

4. juli 2023

Plassfratredelse mottatt:

11. august 2023

Plassfratredelse iverksettelse:

17. august 2023 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. juli 2023

97 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 11. august 2023

21 medlemmer

Mekling berammet:

17. august 2023

Krav om avsluttet mekling:

11. august 2023

Meklingsfrist:

17. august 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

17. august 2023 kl. 11:30

Resultat
Under meklinga nådde partane - med mellomkomsten til meklaren - fram til ei forhandlingsløysing. Arbeidstakar sender resultatet ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist 15. september 2023

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 6. juli 2023 kl. 12:45

Gå tilbake til rikssaker