Riksmekleren logo

Meny

2023-020

År: 2023     Arkivkode: 326

Tariffavtale for lokalt ansatte i utenrikstjenesten - Delta UDLAF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Delta

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Det kongelige utenriksdepartement

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Akersgata 45, 0158 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. oktober 2023

Forbud nedlagt/sendt:

13. oktober 2023

Plassfratredelse mottatt:

11. januar 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

19. januar 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 12. oktober 2023

1 medlem

Plassfratredelse antall:

Fra 19. januar 2024

1 medlem

Mekling berammet:

17. og 18. januar 2024

Krav om avsluttet mekling:

11. januar 2024

Meklingsfrist:

18. januar 2024 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. januar 2024 kl. 21:00

Resultat
Under meklinga kom partane fram til ei minneleg løysing. Delta fråfall deretter kravet om skiping av tariffavtale. Utenriksdepartementet aksepterte at kravet vart fråfalle.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:14

Saken ble opprettet: 16. oktober 2023 kl. 14:12

Gå tilbake til rikssaker