2023-020

År: 2023     Arkivkode: 326

Tariffavtale for lokalt ansatte i utenrikstjenesten - Delta UDLAF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Delta

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Det kongelige utenriksdepartement

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. oktober 2023

Forbud nedlagt/sendt:

13. oktober 2023

Plassoppsigelse antall:

Fra 12. oktober 2023

1 medlem

Sist oppdatert: 16. oktober 2023 kl. 14:17

Saken ble opprettet: 16.oktober 2023 kl. 14:16

Gå tilbake til rikssaker