Riksmekleren logo

Meny

2024-001

År: 2024     Arkivkode: 322

Opprettelse av overenskomst ved Olavshallen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Akersgata 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. februar 2024

Forbud nedlagt/sendt:

15. februar 2024

Plassfratredelse mottatt:

6. mars 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

12. mars 2024 fra arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 14. februar 2024

16 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 6. mars 2024

15 medlemmer

Mekling berammet:

11. mars 2024

Krav om avsluttet mekling:

6. mars 2024

Meklingsfrist:

11. mars 2024 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. mars 2024 kl. 01:30

Resultat
Meklaren la fram forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgivar aksepterte forslaget. Arbeidstakar sender forslaget ut til uravstemming med tilråding.

Sist oppdatert: 12. mars 2024 kl. 01:38

Saken ble opprettet: 15. februar 2024 kl. 10:02

Gå tilbake til rikssaker