Riksmekleren logo

Meny

2024-003

År: 2024     Arkivkode: 314

Industrioverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

21. mars 2024

Forbud nedlagt/sendt:

21. mars 2024

Plassfratredelse mottatt:

2. april 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

6. april 2024 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 21. mars 2024

1369 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 188 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 2. april 2024

947 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 117 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

3., 4., 5. og 6. april 2024

Krav om avsluttet mekling:

2. april 2024

Meklingsfrist:

6. april 2024 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. april 2024 kl. 22:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 21. mars 2024 kl. 18:34

Gå tilbake til rikssaker