Riksmekleren logo

Meny

2024-004

År: 2024     Arkivkode: 311

Fellesoverenskomsten for byggfag

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Byggenæringen

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Akersgata 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. mars 2024

Forbud nedlagt/sendt:

22. mars 2024

Plassfratredelse mottatt:

5. april 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

9. april 2024 kl. 23:59

Plassoppsigelse antall:

Fra 22. mars 2024

14473 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 3569 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 5. april 2024

13769 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 3130 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

8. og 9. april 2024

Krav om avsluttet mekling:

5. april 2024

Meklingsfrist:

9. april 2024 kl. 23:59

Mekling avsluttet:

10. april 2024 kl. 11:30

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 10. april 2024 kl. 12:00

Saken ble opprettet: 22. mars 2024 kl. 11:53

Gå tilbake til rikssaker