Riksmekleren logo

Meny

2024-005

År: 2024     Arkivkode: 311

Overenskomsten for byggeindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Byggenæringen

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Akersgata 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

22. mars 2024

Forbud nedlagt/sendt:

22. mars 2024

Plassfratredelse mottatt:

8. april 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

12. april 2024 kl. 23:59

Plassoppsigelse antall:

Fra 22. mars 2024

5456 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 625 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 8. april 2024

5299 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 440 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

11. og 12. april 2024

Krav om avsluttet mekling:

8. april 2024

Meklingsfrist:

12. april 2024 kl. 24:00

Resultat

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 22. mars 2024 kl. 12:06

Gå tilbake til rikssaker