Riksmekleren logo

Meny

2024-007

År: 2024     Arkivkode: 314

Riksavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Akersgata 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. mars 2024

Forbud nedlagt/sendt:

22. mars 2024

Plassfratredelse mottatt:

10. april 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

14. april 2024 kl. 23:59

Plassoppsigelse antall:

Fra 22. mars 2024

714 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 10. april 2024

262 medlemmer.

Mekling berammet:

13. og 14. april 2024

Krav om avsluttet mekling:

10. april 2024

Meklingsfrist:

14. april 2024 kl. 23:59

Sist oppdatert: 10. april 2024 kl. 11:38

Saken ble opprettet: 22. mars 2024 kl. 12:13

Gå tilbake til rikssaker