Riksmekleren logo

Meny

2024-017

År: 2024     Arkivkode: 312

Grossistoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Akersgaten 45 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. april 2024

Forbud nedlagt/sendt:

26. april 2024

Plassfratredelse mottatt:

10. mai 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

15. mai 2024 kl. 23:59

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. april 2024

3674 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 168 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Plassfratredelse antall:

Fra 10. mai 2024

3448 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 167 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

14. og 15. mai 2024

Krav om avsluttet mekling:

10. mai 2024

Meklingsfrist:

15. mai 2024 kl. 23:59

Mekling avsluttet:

16. mai 2024 kl. 08:30

Resultat
Under meklinga nådde partane - med mellomkomsten til meklaren - fram til ei forhandlingsløysing. Arbeidstakar sender forslaget ut til uravstemming med tilråding.

Sist oppdatert: 16. mai 2024 kl. 09:31

Saken ble opprettet: 26. april 2024 kl. 13:44

Gå tilbake til rikssaker