Riksmekleren logo

Meny

2024-018

År: 2024     Arkivkode: 315

Grossistoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Akersgaten 45 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. april 2024

Forbud nedlagt/sendt:

26. april 2024

Plassfratredelse mottatt:

10. mai 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

16. mai 2024 kl. 24:00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. april 2024

292 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 10. mai 2024

24 medlemmer.

Mekling berammet:

14. og 15. mai 2024

Krav om avsluttet mekling:

10. mai 2024

Meklingsfrist:

15. mai 2024 kl. 23:59

Mekling avsluttet:

16. mai 2024 kl. 08:30

Resultat
Under meklinga nådde partane - med mellomkomsten til meklaren - fram til ei forhandlingsløysing. Arbeidstakar sender forslaget ut til uravstemming med tilråding.

Sist oppdatert: 16. mai 2024 kl. 09:32

Saken ble opprettet: 26. april 2024 kl. 13:53

Gå tilbake til rikssaker