Riksmekleren logo

Meny

2024-022

År: 2024     Arkivkode: 311

Flyoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Akersgaten 45 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2024

Forbud nedlagt/sendt:

29. april 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 29. april 2024

2062 medlemmer

Mekling berammet:

25. mai og 26. mai 2024

Sist oppdatert: 29. april 2024 kl. 13:36

Saken ble opprettet: 29. april 2024 kl. 13:27

Gå tilbake til rikssaker