Riksmekleren logo

Meny

2024-025

År: 2024     Arkivkode: 311

Landsoverenskomsten for elektrofag

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL og IT Forbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Elektro

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2024

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. mai 2024

14106 medlemmer

Mekling berammet:

27. og 28. mai 2024

Sist oppdatert: 2. mai 2024 kl. 12:11

Saken ble opprettet: 2. mai 2024 kl. 12:00

Gå tilbake til rikssaker