Riksmekleren logo

Meny

2024-029

År: 2024     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2024

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2024 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 20. mai 2024

3500 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 16. mai 2024

1238 medlemmer.

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23 mai 2024

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2024

Meklingsfrist:

23. mai 2024 kl. 02:00

Sist oppdatert: 16. mai 2024 kl. 11:08

Saken ble opprettet: 6. mai 2024 kl. 15:26

Gå tilbake til rikssaker