Riksmekleren logo

Meny

2024-030

År: 2024     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den Norske Jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. mai 2024

28277 medlemmer.

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23. mai 2024

Sist oppdatert: 16. mai 2024 kl. 11:10

Saken ble opprettet: 7. mai 2024 kl. 14:19

Gå tilbake til rikssaker