Riksmekleren logo

Meny

2024-031

År: 2024     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Kommune Oslo

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og CREO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Hotel Continental

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. mai 2024

18611 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 15. mai 2024

1906 medlemmer.

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2024

Meklingsfrist:

23. mai 2024 kl. 23:59

Sist oppdatert: 16. mai 2024 kl. 11:11

Saken ble opprettet: 7. mai 2024 kl. 14:26

Gå tilbake til rikssaker