Riksmekleren logo

Meny

2024-032

År: 2024     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K Oslo

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Hotel Continental

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2024

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai 2024 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. mai 2024

ca 1300 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 20. mai 2024

56 medlemmer

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23. mai 2024

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2024

Meklingsfrist:

23. mai 2024 kl. 23:59

Sist oppdatert: 16. mai 2024 kl. 14:14

Saken ble opprettet: 7. mai 2024 kl. 14:31

Gå tilbake til rikssaker