Riksmekleren logo

Meny

2024-033

År: 2024     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Akademikerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Det norske maskinistforbund, Presteforeningen, Norsk Tannpleierforening og Bibliotekarforbundet.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Hotel Continental

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2024

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

24. mai kl. 06:00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. mai 2024

ca 14000 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 15. mai 2024

18 medlemmer.

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23. mai 2024

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2024

Meklingsfrist:

23. mai 2024 kl. 23:59

Sist oppdatert: 16. mai 2024 kl. 14:16

Saken ble opprettet: 7. mai 2024 kl. 14:35

Gå tilbake til rikssaker