Riksmekleren logo

Meny

2024-034

År: 2024     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening, NITO og Norges Farmaceutiske Forening.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Hotel Continental

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2024

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. mai 2024

4285 medlemmer.

Mekling berammet:

2., 21., 22. og 23. mai 2024

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2024

Meklingsfrist:

23. mai 2024 kl. 23:59

Sist oppdatert: 16. mai 2024 kl. 14:18

Saken ble opprettet: 7. mai 2024 kl. 14:39

Gå tilbake til rikssaker