Riksmekleren logo

Meny

2024-035

År: 2024     Arkivkode: 311

Overenskomstene for besetningene på skip i innenriksfart.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Sjøfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

6. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. mai 2024

1238 medlemmer.

Mekling berammet:

6. og 7. juni 2024

Sist oppdatert: 7. mai 2024 kl. 14:48

Saken ble opprettet: 7. mai 2024 kl. 14:45

Gå tilbake til rikssaker