Riksmekleren logo

Meny

2024-036

År: 2024     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 3 Avinor

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
NTL

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

8. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 8. mai 2024

904 medlemmer.

Mekling berammet:

11. juni 2024

Sist oppdatert: 8. mai 2024 kl. 13:56

Saken ble opprettet: 8. mai 2024 kl. 13:52

Gå tilbake til rikssaker