Riksmekleren logo

Meny

2024-037

År: 2024     Arkivkode: 311

Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
EL og IT forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils Ole Bay

Sted:

Akersgaten 45

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

8. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 8. mai 2024

1520 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 47 medlemmer fra Fellesforbundet, og 59 medlemmer fra EL og IT forbundet som er bundet av direkteavtaler med forbundene i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

27. og 28. mai 2024

Sist oppdatert: 13. mai 2024 kl. 11:15

Saken ble opprettet: 8. mai 2024 kl. 13:56

Gå tilbake til rikssaker