Riksmekleren logo

Meny

2024-038

År: 2024     Arkivkode: 311

Frisøroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Sted:

Akersgaten 45

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. mai 2024

860 medlemmer.

Fra 14. mai 2024

Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 82 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

3. juni 2024

Sist oppdatert: 14. mai 2024 kl. 13:39

Saken ble opprettet: 13. mai 2024 kl. 09:58

Gå tilbake til rikssaker