Riksmekleren logo

Meny

2024-041

År: 2024     Arkivkode: 314

Pilotavtalen Norwegian

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

14. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 14. mai 2024

690 medlemmer.

Mekling berammet:

30. og 31. mai 2024

Sist oppdatert: 14. mai 2024 kl. 10:52

Saken ble opprettet: 14. mai 2024 kl. 10:46

Gå tilbake til rikssaker