Riksmekleren logo

Meny

2024-042

År: 2024     Arkivkode: 314

Brønnserviceavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Offshore Norge

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

15. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

16. mai 2024

Plassfratredelse mottatt:

5. juni 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

10. juni 2024 kl. 24:00

Plassoppsigelse antall:

Fra 16. mai 2024

1151 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 5. juni 2024

24 medlemmer.

Mekling berammet:

17. og 18. juni 2024

Krav om avsluttet mekling:

5. juni 2024

Sist oppdatert: 10. juni 2024 kl. 11:26

Saken ble opprettet: 16. mai 2024 kl. 14:24

Gå tilbake til rikssaker