Riksmekleren logo

Meny

2024-043

År: 2024     Arkivkode: 311

Handelsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

16. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

16. mai 2024

Plassfratredelse mottatt:

6. juni 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

13. juni 2024 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 16. mai 2024

2531 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 56 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 21. mai 2024

2561 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 6. juni 2024

1395 medlemmer.

Mekling berammet:

11. og 12. juni 2024

Krav om avsluttet mekling:

6. juni 2024

Meklingsfrist:

12. juni 2024 kl. 24:00

Sist oppdatert: 11. juni 2024 kl. 12:25

Saken ble opprettet: 16. mai 2024 kl. 14:27

Gå tilbake til rikssaker