Riksmekleren logo

Meny

2024-044

År: 2024     Arkivkode: 311

Oljeserviceavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
IE&FLT

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Offshore Norge

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

16. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

21. mai 2024

Plassfratredelse mottatt:

5. juni 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

10. juni 2024 kl. 24:00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 21. mai 2024

5186 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 697 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 5. juni 2024

113 medlemmer.

Mekling berammet:

17. og 18 juni 2024

Krav om avsluttet mekling:

5. juni 2024

Sist oppdatert: 10. juni 2024 kl. 11:26

Saken ble opprettet: 21. mai 2024 kl. 12:26

Gå tilbake til rikssaker