Riksmekleren logo

Meny

2024-046

År: 2024     Arkivkode: 311

IKT-overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL og IT Forbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Abelia

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Arild Dommersnes

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

24. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

27. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 27. mai 2024

1194 medlemmer.

Mekling berammet:

25. og 26. juni 2024

Sist oppdatert: 4. juni 2024 kl. 14:07

Saken ble opprettet: 27. mai 2024 kl. 09:17

Gå tilbake til rikssaker