Riksmekleren logo

Meny

2024-047

År: 2024     Arkivkode: 311

Flykabinavtalen nr. 543

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Kabinansattes Forbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

24. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

27. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 27. mai 2024

580 medlemmer.

Mekling berammet:

21. og 22. august 2024

Sist oppdatert: 10. juni 2024 kl. 14:48

Saken ble opprettet: 27. mai 2024 kl. 09:24

Gå tilbake til rikssaker