Riksmekleren logo

Meny

2024-048

År: 2024     Arkivkode: 314

Flykabinavtalen SAS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

27. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

28. mai 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 28. mai 2024

240 medlemmer.

Mekling berammet:

21. og 22. august 2024

Sist oppdatert: 10. juni 2024 kl. 14:49

Saken ble opprettet: 28. mai 2024 kl. 12:29

Gå tilbake til rikssaker