Riksmekleren logo

Meny

2024-049

År: 2024     Arkivkode: 311

Havbruksoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Sjømat Norge

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

27. mai 2024

Forbud nedlagt/sendt:

28. mai 2024

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2024

Plassfratredelse iverksettelse:

14. juni 2024 kl. 23:59

Plassoppsigelse antall:

Fra 28. mai 2024

2821 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 202 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 10. juni 2024

227 medlemmer.

Mekling berammet:

13. og 14. juni 2024

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2024

Meklingsfrist:

14. juni 2024 kl. 24:00

Sist oppdatert: 10. juni 2024 kl. 11:15

Saken ble opprettet: 28. mai 2024 kl. 14:21

Gå tilbake til rikssaker