Riksmekleren logo

Meny

2024-050

År: 2024     Arkivkode: 311

Overenskomst for Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
IE&FLT

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

6. juni 2024

Forbud nedlagt/sendt:

6. juni 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. juni 2024

90 medlemmer.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 14:15

Saken ble opprettet: 6. juni 2024 kl. 14:13

Gå tilbake til rikssaker