Riksmekleren logo

Meny

2024-051

År: 2024     Arkivkode: 311

Møbeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
IE&FLT

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

6. juni 2024

Forbud nedlagt/sendt:

6. juni 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. juni 2024

1080 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 50 medlemmer som er bundet av direkteavtalert med forbundet i de samme avtaleområder.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 14:20

Saken ble opprettet: 6. juni 2024 kl. 14:15

Gå tilbake til rikssaker