Riksmekleren logo

Meny

2024-052

År: 2024     Arkivkode: 311

Fritids- og aktivitetsavtalen 2024

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

7. juni 2024

Forbud nedlagt/sendt:

7. juni 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 7. juni 2024

69 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 29 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

27. juni 2024

Sist oppdatert: 11. juni 2024 kl. 12:24

Saken ble opprettet: 7. juni 2024 kl. 21:51

Gå tilbake til rikssaker