Riksmekleren logo

Meny

2024-053

År: 2024     Arkivkode: 311

BPA overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Geneo

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

18. juni 2024

Forbud nedlagt/sendt:

19. juni 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 18. juni 2024

264 medlemmer

Mekling berammet:

11. september 2024.

Sist oppdatert: 5. juli 2024 kl. 13:13

Saken ble opprettet: 20. juni 2024 kl. 09:43

Gå tilbake til rikssaker