Riksmekleren logo

Meny

2024-056

År: 2024     Arkivkode: 312

KA Hovedtariffavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Hovedorganisasjonen KA

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

19. juni 2024

Forbud nedlagt/sendt:

21. juni 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 17. juli 2024

2 medlemmer.

Mekling berammet:

21. oktober 2024

Sist oppdatert: 3. juli 2024 kl. 14:18

Saken ble opprettet: 21. juni 2024 kl. 12:27

Gå tilbake til rikssaker