Riksmekleren logo

Meny

2024-059

År: 2024     Arkivkode: 315

KA Hovedavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Hovedorganisasjonen

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

19. juni 2024

Forbud nedlagt/sendt:

21. juni 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 17. juli 2024

1 medlem.

Mekling berammet:

21. oktober 2024

Sist oppdatert: 3. juli 2024 kl. 14:21

Saken ble opprettet: 21. juni 2024 kl. 12:38

Gå tilbake til rikssaker