Riksmekleren logo

Meny

2024-060

År: 2024     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 7 Tog

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Lokomotivførerforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

21. juni 2024

Forbud nedlagt/sendt:

24. juni 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 24. juni 2024

185 medlemmer.

Mekling berammet:

10. september 2024

Sist oppdatert: 25. juni 2024 kl. 12:15

Saken ble opprettet: 24. juni 2024 kl. 09:52

Gå tilbake til rikssaker