Riksmekleren logo

Meny

2024-062

År: 2024     Arkivkode: 315

KA Hovedavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Hovedorganisasjonen KA

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

21. juni 2024

Forbud nedlagt/sendt:

24. juni 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 24. juni 2024

9 medlemmer.

Mekling berammet:

21. oktober 2024

Sist oppdatert: 3. juli 2024 kl. 14:22

Saken ble opprettet: 24. juni 2024 kl. 11:47

Gå tilbake til rikssaker