Riksmekleren logo

Meny

2024-063

År: 2024     Arkivkode: 322

Teateroverenskomstene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, NTL og Creo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

25. juni 2024

Forbud nedlagt/sendt:

25. juni 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 25. juni 2024

870 medlemmer.

Mekling berammet:

17. september 2024

Sist oppdatert: 25. juni 2024 kl. 12:21

Saken ble opprettet: 25. juni 2024 kl. 12:18

Gå tilbake til rikssaker