Riksmekleren logo

Meny

2024-064

År: 2024     Arkivkode: 315

KA Hovedtariffavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Samfunnsviterne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Hovedorganisasjonen KA

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Akersgaten 45, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

27. juni 2024

Forbud nedlagt/sendt:

27. juni 2024

Plassoppsigelse antall:

Fra 27. juni 2024

5 medlemmer.

Mekling berammet:

21. oktober 2024

Sist oppdatert: 3. juli 2024 kl. 14:23

Saken ble opprettet: 27. juni 2024 kl. 20:12

Gå tilbake til rikssaker