Enighet mellom LO Stat og Spekter

I meklingen vedrørende overenskomstområde 3 Avinor, la mekler Nils Dalseide frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte. Arbeidstaker anbefalte forslaget og sender det til uravstemning med anbefaling.For mer informasjon, se sak 2012-037.

Relaterte rikssaker

2012-037: Overenskomstområde 3 Avinor

Saken ble opprettet: 9.juni 2012 kl. 05:47

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:22

Gå tilbake