2012-037

År: 2012     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 3 Avinor

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Tjenestemannslag, EL&IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2012

Forbud nedlagt/sendt:

9. mai 2012

Plassoppsigelse antall:

1230 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

31. mai 2012

Plassfratredelse iverksettelse:

9. juni 2012 kl. 08.00

Plassfratredelse antall:

176 medlemmer. Fra 11. juni 2012 kl. 07.00: NTL: 70 medlemmer. Fra 13. juni 2012 kl. 08.00: 104 medlemmer.

Mekling berammet:

7. og 8. juni 2012

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2012

Meklingsfrist:

9. juni 2012 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

9. juni 2012 kl. 05:45

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget og sender det til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 29. juni 2012 kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 09:26

Saken ble opprettet: 10.mai 2012 kl. 11:18

Gå tilbake til rikssaker