Meklingsløsning - Avisbudavtalen

Riksmekler kari Gjesteby la frem forslag til løsning som arbeidsgiver aksepterte. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. oktober kl 12.00.Se sak 2012-079

Relaterte rikssaker

2012-079: 457 Avisbudavtalen

Saken ble opprettet: 25.september 2012 kl. 01:02

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:00

Gå tilbake