Streik avlyst for LO Stat og YS Stat - Unio fortsetter sin streik

Under meklingen i statsoppgjøret fremla riksmekler Kari Gjesteby et forslag som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet aksepterte, og LO Stat og YS Stat vil sende ut til uravstemming med anbefaling. Unio forkastet forslaget. Streiken avsluttes for LO Stat og YS Stat. Unio er fortsatt i streik.For mer informasjon, se sak 2012-009, 2012-010 og 2012-011

Relaterte rikssaker

2012-011: Statsoppgjøret
2012-010: Statsoppgjøret
2012-009: Statsoppgjøret

Saken ble opprettet: 2.juni 2012 kl. 06:29

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:29

Gå tilbake