Streik i Unio stat avsluttet

Partene ble enige om at sluttbehandlingen av tariffrevisjonen 2012 - Statsoppgjøret mellom Unio og Staten v/FAD får sin endelige avgjørelse ved frivillig nemndsbehandling hvor Rikslønnsnemnda er tvisteløsningsorgan.For mer informasjon, se sak 2012-011

Relaterte rikssaker

2012-011: Statsoppgjøret

Saken ble opprettet: 7.juni 2012 kl. 17:45

Sist oppdatert: 22. januar 2018 kl. 14:24

Gå tilbake