Brudd mellom LO og Finans Norge

I meklingen om Hovedtariffrevisjonen av Sentralavtalen 2018-2020 konstaterte mekler Bjørn Lillebergen at LO og Finans Norge sto så langt fra hverandre, at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Relaterte rikssaker

2018-008: Hovedtariffrevisjon av Sentralavtalen 2018 - 2020

Saken ble opprettet: 31.mai 2018 kl. 03:55

Sist oppdatert: 31. mai 2018 kl. 04:03

Gå tilbake