Enighet mellom Finansforbundet og Finans Norge

I meklingen mellom Finansforbundet og Finans Norge la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag. Finansforbundet aksepterte forslaget. Finans Norge vil ta forslaget til styrebehandling med anbefaling.

Relaterte rikssaker

2018-009: Hovedtariffrevisjon av Sentralavtalen 2018 - 2020

Saken ble opprettet: 31.mai 2018 kl. 02:27

Sist oppdatert: 31. mai 2018 kl. 02:27

Gå tilbake