2018-009

År: 2018     Arkivkode: 315

Hovedtariffrevisjon av Sentralavtalen 2018 - 2020

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Finansforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Finans Norge

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2018

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 27. april 2018

20.042 medlemmer

Mekling berammet:

29. og 30. mai 2018

Krav om avsluttet mekling:

25. mai 2018

Mekling avsluttet:

31. mai 2018 kl. 02:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka.Finansforbundet aksepterte forslaget. Finans Norge vil ta forslaget til styrebehandling med anbefaling. Svarfrist ble satt til 1.juni 2018 kl.16.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 5. juni 2018 kl. 08:46

Saken ble opprettet: 2.mai 2018 kl. 13:14

Gå tilbake til rikssaker