Finansstreik avsluttet

I meklingen mellom LO og Finans Norge la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag som begge parter anbefalte. Partene vil sørge for relevant saksgang videre, og svarfrist ble satt til 26. juni kl. 12.00.

Relaterte rikssaker

2018-008: Hovedtariffrevisjon av Sentralavtalen 2018 - 2020

Saken ble opprettet: 5.juni 2018 kl. 19:24

Sist oppdatert: 5. juni 2018 kl. 19:24

Gå tilbake