Meklingsløsning for Flyttbare offshoreinnretninger

De samarbeidende organisasjoner og Norges Rederiforbund møttes hos Riksmekleren til forberedende møte under ledelse av mekler Edvard Os. Etter avklaring med partene gikk møtet over til et formelt meklingsmøte. Mekleren framla forslag som begge parter aksepterte.

Relaterte rikssaker

2018-017: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontineltalsokkel

Saken ble opprettet: 13.juni 2018 kl. 13:17

Sist oppdatert: 13. juni 2018 kl. 13:17

Gå tilbake